สินค้า

จำหน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง warrantee 90 days

Model : NANO E
Class   : 32A | 50A | 63A
specification

 

 

 

 

Model : NANO S
Class   : 32A | 50A | 63A
specification

 

 

Model   : Consumer Unit RCBO
Class     : 32A | 50A | 63A
Chanel : 4ch | 6ch | 8ch | 10ch | 12ch
specification

 

Model : Special
Class   : 2p 100A | 3p 63A | 3p 100A
| 3p 125A | 4P 63A
specification

 

Model : Consumer unit (plug in) 32-63A
Class   : 4ch | 6ch | 8ch | 12ch
specification

 

Model : Load Center (plug in) 63-100A, 3ph
Class   : 12ch | 18ch | 24ch
| 36ch | 42ch
specification

 

Model : CS one (Compaq RCBO  power control panel)
50-63A
Class   : 6ch | 8ch | 12ch
specification

 

สำหรับสินค้า ของ Safe t Cut Gold และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ที่แสดงเป็นเพียงบางส่วน กรณี ต้องการราคา เสนอราคา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ค่ะ >> CONTACT US >>
This is the divide of Safe t Cut Gold’s product . If you  need more profile , price or quotation. Please, CONTACT US .

Thank you for interest in our product.